İstanbul Ticaret Odası Burs Şartları

İstanbul Ticaret Odası Burs Şartları
İstanbul Ticaret Odası Burs Şartları

İstanbul Ticaret Odası tarafından 1952 senesinden beri, her eğitim – öğretim döneminde artan rakamda ve oranda karşılıksız burs verilmektedir. Bugüne kadar burs imkânı sağlanan öğrenci sayısı an itibarı ile 16.000’in üzerindedir. Ayrıca, Türk Cumhuriyetleri ve Akraba topluluklarından gelerek İstanbul’da üniversite öğrenimi gören ve İstanbul Valiliği Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu Koordinatörlüğü’nün ilgi ve gözetiminde bulunup T.C. vatandaşı olmayan öğrencilere de burs tahsis edilmektedir.
Odaca lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs sağlanmaktadır. Burs için gerekli şartlar şu şekildedir:

Lisans Bursları:

İstanbul il sınırları içerisinde konulanmış devlete ait üniversiteler bünyesinde öğrenim gören lisans düzeyindeki yükseköğrenim öğrencileri (açık öğretim ve uzaktan öğretim gören öğrenciler dahil olmamak üzere) ile vakıflara ait üniversite kontenjanlarına ÖSYM aracılığı ile %100 burslu şekilde dahil edilen ya da %100 şehit bursu ile eğitimine devam eden lisans düzeyindeki yükseköğrenim öğrencilerine tahsis edilmektedir.
Lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerden;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
Lisans düzeyinde yükseköğrenim öğrencisi olup birinci sınıfında 22, ikinci sınıfında 24, üçüncü sınıfında 25, dördüncü. sınıfında ise 26 yaşından daha büyük olmayan,
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredisi haricinde başka herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs almayan,
Herhangi bir firma veya kuruluşta çalışmayan,
Ara sınıf başvurularında yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olan öğrenciler burslara başvurabilmektedir.

Yüksek Lisans Bursları:

İstanbul il sınırları içerisinde yer alan devlet üniversiteleri ile vakıf üniversitelerinde %100 burslu veya %100 şehit burslu olarak öğrenim görmekte olan yüksek lisans (master) öğrencilerine (formasyon programları haricinde) verilmektedir.
Yüksek lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerden;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredisi haricinde başka herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs almayan,
Herhangi bir firma veya kuruluşta çalışmayan,
Lisans bitirme veya yüksek lisans genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan öğrenciler burslara başvurabilmektedir.

Doktora Bursları:

Türkiye içinde ve/veya yurt dışında eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren yükseköğrenim kurumlarında Doktora programlarında öğrenim gören öğrencilere verilmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenim kredisi haricinde başka herhangi bir resmi veya özel kuruluştan burs almayan,
Yüksek lisans bitirme veya doktora genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan doktora öğrencileri burslara başvurabilmektedir.