Lions Vakfı Burs Şartları

Lions Vakfı Burs Şartları
Lions Vakfı Burs Şartları

Lions Vakfı Burs Şartları
Ülkemizde 1963 yılından beri var olan Atatürk İlke ve Devrimlerinin ışığında topluma hizmet eden Türk Lions Vakfı’nın amacı resmi yayın oraganlarında; “Toplumun eğitimsel, mali, sağlıksal, sosyal ve kültürel temalı gereksinimlerinin direk veya Lions ve Leo Kulüpleri aracılığı ile üretilecek hizmet projeleri sayesinde karşılanmasına dair yardım ve destek de bulunmak; ismi geçen kurumlar ile üst kurumların çalışma ve dayanışmalarına imkan yaratmaktır.” şeklinde ilan edilmiştir.
Bugüne kadar sayısız okul, kütüphane, hastane ve klinikler, sağlık ocakları, toplum merkezleri yapılmış; bilinçlendirme ve tarama kampanyaları ile milyonlarca insana hizmet götürülmüştür.

Eğitime Yönelik Hizmetler

Türkiye Lions’larının en fazla önem gösterdiği konuların ilk sırasında, eğitime ilişkin hizmet ve aksiyonlar gelmektedir. Ülkemizde faaliyet göstermekte olan Lions Kulüplerinin neredeyse tamamı her sene bu konuda kati suretle en az bir defa aktivite gerçekleştirdikleri ve hizmetlerde bulundukları bilinmektedir.
Lions Dernekleri ve Leo Kulüpleri şimdiye değin kırktan fazla okulun inşasını gerçekleştirerek Türk Milli Eğitimi’nin ve Türk Halkı’nın hizmetine sunmuştur. Tüm bunların haricinde ise binlerce okula kütüphane, eğitim salonları, derslikler, oyun alanları, kreş ve bakımevleri, ana sınıflar, çok amaçlı salonlar, eğitim araç ve gereçleri kazandırılmıştır.
Lions Kulüpleri bu konudaki öncü rollerini son zamanlarda Uluslararası Lions Kulüpler Birliği’ne de taşıyarak az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de eğitim kurumlarına hizmet projelerine önem verilmesini sağlamışlardır.
Lions Kulüpleri tüm dünyada olumsuz koşullarda yaşamak zorunda olan çocuklara yardım elini uzatmaktadır. Felsefesi gereği, daima çocuklara öncelik vermekte; onların büyümelerini, öğrenmelerini ve daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamak için projeler önermektedir. Yiyecek, sağlık taraması veya okuma programları yapmaktadır.
Eğitime yapılan tüm bu hizmetlerin yanında belki de en önemlisi sayılabilecek olan hizmet, maddi olanaklara sahip olmayan başarılı öğrencilere burs teminidir. Belli şartlar altında verilen burslar birçok öğrencinin eğitim hayatını sürdürmesine ve kurduğu hayallere kavuşmasına ışık tutmuştur.

Burs Başvuru Şartları

Liay Vakfına burs başvurusu yapabilmek için şu şartları yerine getirmek gerekir:


Lisans Öğrencisi olmak,
İstanbul ili sınırları içerisinde bulunan bir devlet üniversitesinde okumak,
Özel bir üniversitede okunmakta ise 100% burslu öğrenci olmaktır.

Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Ayrıca müracaat formu bilgisayarda doldurulması gerekmektedir. Formun yanında istenen belgeler şunlardır:


1 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
Eğitim görülen okuldan alınacak öğrenci belgesi
Ders durum belgesi (transkript)
Güncel sabıka kaydı (E-devlet sisteminden alınan belge kabul edilmektedir)
Nüfus Cüzdanı örneği (Nüfus idaresi ya da muhtarlıktan alınabilir.)
Aileye ait gelir durumunu gösteren belge gerekmektedir.
Karşılıksız burs başvuruları, burs başvuru formunun bilgisayarda doldurulup istenilen belgelerin vakıf adresine gönderilmesi ile gerçekleşmektedir.