Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs Şartları

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs Şartları
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs Şartları

5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs ve Kredi Verilmesine İlişkin Kanun hükümlerine göre yükseköğrenim gören başarılı ve maddi imkanı yeterli olmayan öğrencilere herhangi bir karşılık beklemeden ödenen paraya burs denmektedir. Öğrencilerin burs başvurusu yapmış olmaları kendilerine mutlaka burs çıkacağı anlamına gelmemektedir. Kurum tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu burs almaya hak kazanan öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumun internet adresinde ilan edilmektedir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Tarafından Tahsis Edilecek Olan Burstan Yararlanabilecek ve Yararlanamayacak Olanlar

Eğitim durumuna göre burstan yararlanan öğrenci grupları şu şekildedir:


Ön lisans eğitimi almakta olan öğrenciler,
Lisans eğitimi almakta olan öğrenciler,
Eğitim süresi toplamda iki sene olan yüksekokullardan mezun olup dikey geçiş sınavında başarı göstererek dört yıllık eğitim veren yüksekokul ve fakültelerin üçüncü sınıfına eğitime ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmemektedir),
Yüksek Lisans eğitimi alan Master ve Doktora öğrencileri (Doktora ve Master programlarının hazırlık sınıfları hariç olmak üzere),
ÖSYM tarafından ilan edilen sınav sonucuna göre ham puan bazında ilan edilen puan türünde ilk yüze girmeyi başaran öğrenciler,
Tabi olduğu Kurum Kuruluş Kanunu uyarınca, kurumun yönetim kurulu kararı ile belirlenen kıstaslara göre amatör milli sporcu olan öğrencilerin bu burstan yararlanmaları mümkündür.
Fakat bir öğrencinin aynı esnada hem burs, hem de öğrenim kredisi alması mümkün değildir.
Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler şu şekildedir:


Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun onuncu maddesi uyarınca, burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2’nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
Kurumdan daha önceki dönemlerde burs ya da öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
Öğretim kurumuna kayıt gerçekleştirdikleri tarih itibari ile bir öğretim yılı ya da daha fazla sene kaybı olan öğrenciler,
Yabancı uyruklu öğrenciler,
Polis akademisinde öğrenim gören ve askeri okullarda okuyan öğrenciler,
Normal öğrenim süresinden fazla olarak ek süre öğrenim gören öğrenciler,
Yüksek lisans eğitimine devam eden öğrencilerinden hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrenciler,
Açık öğretim fakültelerine/yüksekokullarına devam eden ve uzaktan eğitim ile öğrenim gören öğrenciler,
Gerçeğe aykırı/yanlış/eksik ve alan beyanda bulunan öğrenciler,
Burs Yönetmeliği hükümleri uyarınca burs almaya yeterliliği olmayan öğrenciler burstan yararlanamazlar.

Burslar hangi durumlarda kesilir?

Burslar;


Ekim ayı itibarıyla resmi YÖKSİS kayıtları üzerinde yılsonu not ortalamasının 2.00 ve üzeri değerde olmaması,
Devam ettiği öğretim kurumundan herhangi bir sebeple ayrılması, ilişiğinin kesilmesi ya da geçici olarak da olsa uzaklaştırılma tedbiri uygulanması,
Eğitime devam etmekten vazgeçme, eğitime izinli olarak ara verme, kayıt dondurma,
Sağlık sebeplerinden kaynaklı da olsa kayıtlı olduğu öğretim kurumuna devam edememe,
Devam ettiği öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında eski öğretim kurumunda bir sene başarısız olması ya da öğretimine bir yıl müddetince ara vermesi,
Öğretim kurumunun herhangi bir sebepten mütevellit kapatılması,
Kurum yurtlarından herhangi bir sebeple süresiz çıkarılma cezası verilmesi,
Yargı organları tarafından kesin hükümle mahkûm edilmesi hallerinden ötürü öğrencinin bursu iptal edilmektedir.